ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A SATUR BAITS Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: SATUR BAITS Kft., székhelye: 2900 Komárom, Hermann Ottó utca 16., adószáma: 32208537-2-11, Nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 11-09-030181, továbbiakban: „Eladó”) jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Eladó által forgalmazott termékekre (továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”) vonatkozóan a Vásárlóval a webhelyen elérhető webáruház szolgáltatásaira, a webáruházban megrendelhető termékek adásvétele érdekében létrejövő adásvételi szerződésekre tekinti alkalmazandónak. 

Az Általános szerződési feltételek részét képezi a webhelyen elérhető Adatkezelési tájékoztató, Tájékoztató a”sütik” alkalmazásáról. 

 

 1. Az Eladó egyéb adatai: 

Engedélyek/nyilvántartások és engedélyező/nyilvántartó hatóságok: 

Kereskedelmi nyilvántartási szám: 349947/B/1

Pénzforgalmi számla (bankszámla) adatai: OTP

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: ………………………..

IBAN: HU26117400302403867600000000

SWIFT kód: OTPVHUHB

 

 1. Az Eladó ügyfélszolgálatának, tárhelyszolgáltatójának elérhetősége:

Telefonon: +421 908 601 121- a hívás nem emelt díjas! 

Elérhető munkanapokon hétfőtől péntekig 8:00 órától 16:00 óráig; 

Az ügyfélszolgálat szünetel: hétvégén és munkaszüneti napokon. 

E-mail-ben és üzenetben: E-mail cím: info@saturbaits.hu 

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség. Az ilyen úton érkező e-mail-ekre, üzenetekre Eladó az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

A tárhelyszolgáltatónk neve: Websupport s.r.o.

A tárhelyszolgáltatónk székhelye: Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava – mestská časť Ružino,

e-mail címe: support@websupport.sk

 

4.1. A Vásárló 

4.1.1. A webhely regisztrációs oldalán adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmát elfogadó személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy a webhelyen található webáruház tekintetében megrendelőként az onnan megrendelhető termékek megvásárlására vonatkozó szerződést kössön, valamint az a személy, aki regisztráció nélkül a jelen szerződési feltételek, valamint a megrendelésre vonatkozó nyilatkozatban megjelölt tájékoztatók tartalmának elfogadása mellett elektronikus úton a webhelyen keresztül megrendelést küld Eladónak. 

4.2. A Fogyasztó

4.2.1. Az a Vásárló, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § /1/ bekezdésének 3. pontja szerint: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként köt a webáruház útján szerződést.

 

 1. A webáruház használata: 

5.1. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a regisztráció végrehajtását követően – illetve regisztráció nélkül is lehetséges módon – az adott termékre vagy termékekre vonatkozó megrendelés Eladó részére Vásárló által történő elküldésével, majd a megrendelés (ajánlat) Eladó általi elfogadásával – melyről Eladó egyértelmű, írásbeli visszaigazolást küld e-mail útján Vásárlónak (megrendelés elfogadása) – jön létre elektronikus úton. A megkötött szerződést nem iktatjuk. A szerződés nyelve a magyar.

A megrendelés azonnali visszaigazolását Eladó automatikus visszaigazoló e-mail útján küldi meg Vásárló részére. Ezzel az azonnali visszaigazolással Eladó a megrendelés beérkezését, és az abban meghatározott feltételeket, a megrendelés tartalmát igazolja vissza Vásárló felé, azonban e visszaigazolással még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés Eladó elfogadó nyilatkozatával jön létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail formájában küld meg Vásárlónak a Vásárló által megrendelése során megadott e-mail címére. Tehát a szerződés akkor jön létre, ha Eladó visszaigazolta Vásárlónak azt, hogy elfogadta a megrendelést (ez nem tévesztendő össze azzal az automatikus elektronikus visszajelzéssel, mely arról tanúskodik csupán, hogy a Vásárló megrendelése beérkezett az Eladóhoz). 

5.2. A megrendelt termék(ek) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára vonatkozó utasításokat a termék Eladó webhelyén található információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. 

Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Eladó ügyfélszolgálata készséggel áll Vásárló rendelkezésére. Az Eladó által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabály előírja – a termékhez mellékelve megküldésre kerül. 

5.3. A Vásárló a megrendelésének beérkezését Eladó azonnal – de legfeljebb 48 órán belül – elektronikusan visszaigazolja. Ha a visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg, a Vásárlót nem köti a megrendelése. A megrendelés azonnali visszaigazolását Eladó automatikus visszaigazoló e-mail útján küldi meg Vásárló részére. Ezzel az azonnali visszaigazolással Eladó a megrendelés beérkezését, és az abban meghatározott feltételeket, a megrendelés tartalmát igazolja vissza Vásárló felé, azonban e visszaigazolással még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés az Eladó elfogadó nyilatkozatával jön létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail formájában küld meg Vásárlónak a Vásárló által regisztrációja vagy megrendelése során megadott e-mail címére. Tehát a szerződés akkor jön létre, ha Eladó visszaigazolta Vásárlónak azt, hogy elfogadta a megrendelést. 

5.4. Az Eladó a raktáron lévő termékre vonatkozó megrendelést a megrendelés elfogadásának visszaigazolását követő 2 munkanapon belül feldolgozza, majd a terméket csomagküldő szolgálat igénybevételével juttatja el a Vásárlóhoz. Amennyiben nem vagy határidőben nem teljesíthető a megrendelés, Eladó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval. 

5.5 A Vásárlónak a megrendelés folyamán lehetősége van a hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozó szövegrész melletti jelölőnégyzetre kattintással feliratkozni a hírlevél szolgáltatásra a weboldalon. A feliratkozás önkéntes, annak elmaradása nem akadályozza Vásárlót a webhelyen elérhető egyéb szolgáltatások igénybevételében. 

5.6. A megrendelés során a Vásárlónak lehetősége van az átvétel és a fizetés módjának a kiválasztására. 

Átvétel módjai: 

– házhozszállítás futárszolgálat útján.

 Fizetési mód: Utánvét

– futárszolgálatnál átvételkor készpénzzel. 

5.7. A Vásárló a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a termék áráról, az aktuális fuvarozási díjakról és a megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerülő esetleges további költségekről, az esetleges fuvarozási korlátozásokról, az átvétel módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról. 

5.8. Eladó az on-line szerződéskötés során biztosítja annak lehetőségét, hogy a Vásárló a termék(ek) leírását, a szerződés tartalmát, valamint az általános szerződési feltételeket és az abban hivatkozott tájékoztatókat, nyilatkozatokat a szerződés megkötése előtt minden részletre kiterjedően megismerje. A szerződési feltételek, tájékoztatók és nyilatkozatok bármikor megismerhetők a webhely alján elhelyezett közvetlen linkekre kattintással, valamint a regisztráció illetve a megrendelés leadásának folyamatába beillesztett nyilatkozatok szövegében elhelyezett linkekre kattintással. 

5.9. Az Eladó a Vásárló megrendelésének beérkezését követően köteles a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Eladó a visszaigazolást automatikus válasz e-mail útján, Vásárló által a regisztráció során illetve az on-line megrendelés kitöltése során megadott e-mail címére küldi meg. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a fél számára hozzáférhetővé válik. 

A megrendelések feldolgozása minden munkanapon 8 órától 16 óráig történik. A megrendelés feldolgozására megjelölt időszakokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Eladóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén kell Eladóhoz érkezettnek tekinteni, és attól az időponttól – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Eladó bankszámlájára érkezésének időpontjától – számított 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Eladó – megrendelés elfogadása esetén – írásban, elektronikus úton tájékoztatja Vásárlót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés az Eladó ezen elfogadó nyilatkozatával jön létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail formájában küld meg Vásárlónak a Vásárló által regisztrációja vagy megrendelése során megadott e-mail címére. Tehát a szerződés akkor jön létre, ha a Eladó visszaigazolta Vásárlónak azt, hogy elfogadta a megrendelést. 

5.10. A megrendeléskor megadott adatokat Eladó a jogszabályok által előírt módon kezeli, tárolja, illetve védi. Erről Vásárló bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat. 

5.11. Vásárló a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

5.12. Adatbeviteli hibák techinkai hibáinak lehetőségei:

5.12.1. Termékek eltávolítása a Kosárból a Kosár oldalon lehetséges baldoldalt az X gombra kattintással.

5.12.2. A megrendelési folyamat során, hogyha az adatokban elírást vesz észre, abban az esetben kérjük, hogy az elérhetőségeink valamelyikén jelezze ezt felénk haladéktalanul..

 

 1. A vételár meghatározása 

6.1. A vételár a kiválasztott termék mellett a webhelyen feltüntetett bruttó ár, mely az ÁFA-t magában foglalja. A vételár mindig forintban (HUF) értendő. A feltüntetett áron kívül a termék megvásárlásával és a vételár megfizetésével kapcsolatban egyéb díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget Eladó nem számít fel. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét melyet a Vásárló visel. Eladó csomagolási díjat nem számol fel. 

6.2. Hibás vételár feltüntetése esetén az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni, ez esetben az érintett termékre vonatkozóan nem jön létre szerződés. 

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek 

7.1. Az Eladó a megrendelt terméket a megrendelés elfogadásáról szóló  visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül szállíttatja ki a Vásárló által a megrendelés során megadott szállítási címre, a webhelyen feltüntetett szállítási díj ellenében. 

7.2. A webáruházban kiszállítással megrendelt termékeket az Eladó a Vásárló részére e-mailben küldött – a megrendelés elfogadásáról szóló – visszaigazolásban szereplő helyre kézbesítteti. 

7.3. Raktáron lévő termék megrendelése esetén a termék a megrendelés elfogadásának Eladó általi visszajelzését követő 2 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak. 

7.4. Azon termékek esetében, amelyek nincsenek raktárkészleten, de rendelhetőek, azok teljesítési határidejéről értesítjük a fogyasztót. Amennyiben Eladó rajta kívül álló okok miatt nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Vásárlóval külön megegyezés céljából. 

7.5. Az Eladó fuvarozóként az alábbi céget veszi igénybe: 

 

Magyar Posta Zrt.,

Rövidített cégnév: Magyar Posta Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463, 

Adószám: 10901232-2-44,

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. , 

Telefon: +36-1-767-8282,

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Fuvarozó Eladóval kötött szerződése alapján a feladástól számított 2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Vásárló részére.

A szállítási díjak:

Háznál történő kézbesítés esetén: 0-9,9 kg-ig bruttó 1.990 Ft./db

Háznál történő kézbesítés esetén: 10-19,9 kg-ig bruttó 2.990 Ft./db

Háznál történő kézbesítés esetén: 20-39,9 kg-ig bruttó 5.990 Ft./db

7.6. Amennyiben Vásárló az általa megrendelt terméket neki felróható, vagy az érdekkörében felmerülő okból nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Vásárló a kiszállítást végző kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Eladó jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. 

7.7. A megrendelt termék mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla, használati-kezelési útmutató, jótállás alá eső termék esetén jótállási jegy) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Vásárló, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést átvételkor köteles jelezni a Fuvarozó felé. Amennyiben a Vásárló a termék kézbesítésekor bármilyen sérülést, hibát tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Vásárló kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért a szállítást végző Eladót terheli a felelősség. 

7.8. Amennyiben Eladó a megrendelt és már kifizetett terméket a teljesítés során a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja Vásárlónak megküldeni vagy átadni a szerződési feltételekben, vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Vásárlót, valamint – ha a megrendelést egyáltalán nem tudja teljesíteni – az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Vásárló által a megrendeléssel összefüggésben fizetett teljes összeget visszatéríti. 

7.9. Vásárló a megrendelt termékek vételárát a szállítási díjjal együtt az alábbi módokon fizetheti meg:

Fizetés futárnak a termék átvételekor.

 

 1. Az elállás/felmondás joga 

8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az a Vásárló, aki egyben Fogyasztónak is minősül (a jelen 8. pontban a továbbiakban: Fogyasztó), a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől vagy felmondhatja azt (az elállásra és a felmondásra a továbbiakban együttesen elállásként hivatkozunk), egyidejűleg visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el a szerződéskötés során.

8.2. Az elállási/felmondási határidő: 

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 2. b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi; 
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi; 
 4. d) valamint a), b), és c) pontok esetében Vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

8.3. Ha Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Eladó elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban. 

8.4. A Vásárló az elállási/felmondási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is: https://saturbaits.hu/wp-content/uploads/2024/02/STAUR_BAITS_Kft_-_elallasi_nyilatkozat-minta.pdf

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: SATUR BAITS Kft.

Postacím: 2900 Komárom,  Hermann Ottó utca 16.

E-mail: info@saturbaits.hu 

 

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………

A fogyasztó neve: ……………………………………..

A fogyasztó címe: ………………………………………………….

 

Keltezés: …………………………………………

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): ………………………..

 

8.5. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta. 

8.6. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat. 

8.7. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Vásárlót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után. 

8.8. Elállás esetén az Eladó az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Vásárló részére. 

8.9. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát: 

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
 2. b) olyan Termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
 3. c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében; 
 5. e) olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
 6. f) olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel; 
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8.10. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Vásárlóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) 

A visszatérítés során Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

8.11. A Vásárló köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vásárló viseli. 

8.12. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8.13. Az elállási jog gyakorolható a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is.

 

9.1. Hibás teljesítés 

9.1.1. Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

9.1.2. Fogyasztónak minősülő Vásárló vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe az Eladót terheli. 

9.2. Kellékszavatosság 

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

9.3. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.4. Jótállás

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő Vásárló felé történő hibás teljesítés esetén a Eladó bizonyos termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles. 

A jótállás időtartama: 

– 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 

– 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 

– 250 000 forint eladási ár felett 3 év. 

A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Vásárló a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja. 

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és a törvény által előírt kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Vásárló ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Eladóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a fentebb „Kellékszavatosság” alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől. 

Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők. A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállási igény jótállási jegy bemutatásával érvényesíthető, nem feltétel a felbontott csomagolás visszaszolgáltatása. Amennyiben Eladó elmulasztja a jótállási jegyet átadni a Vásárlónak, a Vásárló a vásárlásról szóló bizonylat (számla vagy nyugta) bemutatásával gyakorolhatja jogait. 

 

Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Eladó nem garantálja, hogy az áru bármely, a Vásárló által elérni kívánt speciális célra alkalmas. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vásárlót terheli. Nem terjed ki az Eladó jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek: 

– helytelen beszerelésből, 

– a nem rendeltetésszerű használatból, 

– a helytelen üzembe helyezésből, 

– az előírt karbantartás elmulasztásából, 

– rongálásból keletkeztek. 

 

9.5. Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Eladó a termék mellé jótállási jegyet mellékel vagy elektronikus aláírással ellátott elektronikus jótállási jegyet küld a Vásárlónak, illetve letöltés útján biztosítja annak hozzáférhetőségét. Az Eladó a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles. 

A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jogszabály szerinti kötelező jótállási kötelezettség. Amennyiben az első alkalommal történő javítás során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy termék nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Amennyiben erre nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vásárló által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni. Amennyiben a jótállási időn belül három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik a termék és a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, illetve a terméket nem kívánja Eladó költségére kijavítani vagy kijavíttatni, az Eladó nyolc napon belül köteles a terméket kicserélni vagy – ha a kicserélésre nincs lehetőség – a vételárat a Vásárlónak megtéríteni. Ha a jótállási igény bejelentését követő harmincadik napig nem kerül sor a kijavításra, akkor ettől az időponttól számított nyolc napon belül Eladó köteles a terméket kicserélni, vagy – ha a kicserélésre nincs lehetőség – a vételárat a Vásárlónak megtéríteni. 

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

9.6. Az Eladó a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 

Ha az Eladó a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót. 

Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

 

 1. Panaszkezelés

10.1. Amennyiben a Fogyasztónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

Panaszügyintézés helye: 

Cím: ………………………………………………..

 

10.2. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben

– a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal),

– a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (katasztrófavédelmi főigazgatóság),

– a Pest Vármegyei Kormányhivatalt,

– a fogyasztóvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

Az általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal került kijelölésre.

 

 1. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Gőbölös Réka

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc  Pf.  376.

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Péter Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Csapó Csilla 

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Nadrai Géza

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyesség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér a vállalkozás egyesség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. 

A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. 

A Rendelet hatálya alá tartozó valamennyi érintett szolgáltató köteles honlapján könnyen elérhető módon megjeleníteni 

 • az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket http://ec.europa.eu/odr és 
 • e-mail címét. 

Ezen kívül a rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatónak tájékoztatnia kell a fogyasztókat 

 • az online vitarendezési platform létezéséről, valamint 
 • arról a lehetőségről, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a pénzügyi fogyasztói viták rendezéséhez,
 • ha az ajánlatot e-mailben teszi, akkor az adott e-mailben is meg kell jelenítenie az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket, továbbá
 • mindezen információt fel kell tüntetnie az online szolgáltatási szerződés általános feltételei között is.

Kapcsolódó linkek:

 • Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr
 • Az online vitarendezési platform honlapjának meghivatkozásához az alábbi bannerek is felhasználhatóak: ……………………………………………..
 • A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/

 

 1. Felelősség kizárása 

13.1. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek nem kizárólag a szerződéses kötelezettségeinek szándékos megszegéséből erednek. Az Eladó nem vonható felelősségre továbbá a Vásárló magatartása, a Vásárló által a regisztráció során elfogadott szerződési feltételek, szabályzatok, nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban sem.

13.2. Eladó a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja. 

 

 1. Adatkezelés, adatvédelem 

14.1. Az Eladó a szerződés teljesítése és a webhely üzemeltetése során az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentumokban rögzített szabályok szerint jár el.

 

 1. Az általános szerződési feltételek módosítása 

15.1. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az általános szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

15.2. Bármely módosítás azon időponttól kezdve hatályos, amikor a módosítás szövege az Eladó webhelyén hozzáférhetővé válik.  

15.3. Az általános szerződési feltételek módosításának hatályba lépésekor folyamatban lévő termékértékesítéseket azok megrendelésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni, míg a módosítást követően leadott megrendelésekre a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed. A megrendelés Vásárló általi elküldésével az ügylet folyamatban lévő ügyletnek tekintendő. 

 

16. Irányadó jog, jogviták 

16.1. A jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet törvény rendelkezései irányadók. 

16.2. A felek a közöttük esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására – pertárgy értéktől függően – kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes Komáromi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

17. Egyéb rendelkezések

A Webáruházból történő megrendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen szerződési feltételeket és tisztában van a rendelés menetével. A rendelés feltételeként a Fogyasztó nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et megismerte, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

hatályos: 2024. február 15-től.

Close Kosár tartalma
Close Kedvencek
Close Nemrég megtekintett
Close
Close
Kategóriák